Barns åsikter och röster om framtidens vård

Publicerat

Idag lämnas delbetänkande av Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU:2021:34). I utredningen har 700 barn, med Bris hjälp, bidragit med erfarenheter, kunskap och förslag på hur vården kan bli bättre för just barn.

”Ett av de största problemen som jag haft, och som många andra har, är att man inte vill öppna upp för folk för att man är rädd att de inte ska tro på en. När inte ens vuxna på barn- och ungdomshälsan tar mig seriöst, vet jag inte vad jag ska göra.” Citat från en 15-åring.

Idag lämnar utredningen ”En sammanhållen god och nära vård för barn och unga” över sitt delbetänkande till socialminister Lena Hallengren. Som bilaga till utredningen finns även en sammanställning av 700 barns röster och erfarenheter, som Bris varit med och möjliggjort.

Barn är experter på sina egna liv och har rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Därför är det centralt att barn involveras och görs delaktiga i frågor som påverkar deras liv.

Genom Bris metod Expertgrupp Barn har barn på fyra högstadieskolor runt om i landet under hösten fått möjlighet att uttrycka sin mening och ge konkreta förslag till utredningen och flera skolklasser har även deltagit i arbetet genom enkäter där de bidragit med sina erfarenheter och kunskap. Barn har även svarat på frågeställningar i en webbenkät på bris.se.

Några av de teman som barn har lyft fram handlar om att inte alltid veta var man kan få stöd och hjälp för olika saker, att det kan kännas svårt att själv ta kontakt med vården som minderårig och att elevhälsan inte upplevs tillgänglig. Hos de barn som medverkade fanns en utbredd upplevelse av att vuxna inte riktigt förstår eller lyssnar, och många betonade hur stress och framtidsångest påverkar deras hälsa och välbefinnande negativt och hur viktigt det är att kunna få prata med någon om man mår.    

– Först och främst vill jag tacka alla de barn som deltagit och gjort sin röst hörd. Nu förväntar vi oss givetvis att utredningen låter sig påverkas och tar hänsyn till barns erfarenheter och tankar. Att barn inte bara erbjuds att säga sina åsikter som ett tillägg till beslut, utan också ges inflytande i hur framtidens vård utformas för att den ska kunna bli så bra och tillgänglig som möjligt för alla, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.

Ta del av bilagan med barns erfarenheter här.

Vill du veta mer om Expertgrupp Barn och hur din verksamhet kan skapa förutsättningar för ökad delaktighet och inflytande? Läs mer här.

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig opinion och media

070-101 61 00

maria.pia.cabero@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer