Expertgrupp barn

Barn har rätt till delaktighet och inflytande i processer som rör deras liv. För att uppnå det krävs det att vi vuxna lyssnar och låter oss påverkas av barns tankar på ett strukturerat sätt. Bris har under flera års tid utvecklat metoden Expertgrupp Barn som kan användas i sammanhang där barn ska komma till tals. Utbildningen höjer kompetensen hos dig och dina kollegor och gör er tryggare i ert arbete med barns inflytande.

Ur innehållet

  • Konkreta instruktioner och tips för att kunna genomföra Expertgrupp Barn på ett barnrättsäkert sätt. 
  • Vägledning från planering till verklig förändring.
  • Kunskap om barnets rättigheter med fokus på inflytande och delaktighet.

Nästa utbildning:

Just nu finns ingen planerad utbildning. Håll utkik här efter nästa tillfälle.

Uppdragsutbildning

Föreläsningen kan även beställas som uppdragsutbildning. Omfattning heldag. Kostnad 50 000 kronor.

För kontakt och intresseanmälan

×