Expertgrupp barn

Barn har rätt till delaktighet och inflytande i processer som rör deras liv. För att uppnå det krävs det att vi vuxna lyssnar och låter oss påverkas av barns tankar på ett strukturerat sätt. Bris har under flera års tid utvecklat metoden Expertgrupp Barn som kan användas i sammanhang där barn ska komma till tals. Utbildningen höjer kompetensen hos dig och dina kollegor och gör er tryggare i ert arbete med barns inflytande.

Ur innehållet

  • Konkreta instruktioner och tips för att kunna genomföra Expertgrupp Barn på ett barnrättsäkert sätt. 
  • Vägledning från planering till verklig förändring.
  • Kunskap om barnets rättigheter med fokus på inflytande och delaktighet.

Nästa utbildning:

När: 20 april, tid: 9.00-15.00 (sista anmälningsdag 20 mars)

Plats: Digitalt (Bris tillhandahåller verktyg)

Pris: 3 300 kr per deltagare

Utbildare: Linn Nordli och Delaram Wall

ANMÄLNINGSLÄNK

Kontakt och anmälan till linn.nordli@bris.se

Innehåll:

  • Konkreta instruktioner och tips för att kunna genomföra Expertgrupp Barn på ett barnrättsäkert sätt
  • Vägledning från planerning till verklig flrändrning
  • Kunskap om barnets rättigheter med fokus på inflytande och delaktighet

(En förutsättning att utbildningen genomförs är att minst 12 deltagare har anmält sig)

Uppdragsutbildning

Föreläsningen kan även beställas som uppdragsutbildning. Omfattning heldag. Kostnad 38 000 kronor.

För kontakt och intresseanmälan

Relaterat

×

Lämna chatt