Expertgrupp barn

Barn har rätt till delaktighet och inflytande i processer som rör deras liv. För att uppnå det krävs det att vi vuxna lyssnar och låter oss påverkas av barns tankar på ett strukturerat sätt. Bris har under flera års tid utvecklat metoden Expertgrupp Barn som kan användas i sammanhang där barn ska komma till tals. Utbildningen höjer kompetensen hos dig och dina kollegor och gör er tryggare i ert arbete med barns inflytande.

Ur innehållet

  • Konkreta instruktioner och tips för att kunna genomföra Expertgrupp Barn på ett barnrättsäkert sätt. 
  • Vägledning från planering till verklig förändring.
  • Kunskap om barnets rättigheter med fokus på inflytande och delaktighet.

Tid:

Föreläsningen kan beställas som uppdrag. Omfattning heldag.

Plats:

Digitalt (Bris tillhandahåller verktyg)

Nästa utbildning

När: 28 april kl: 9-15

Antal platser: 25

Utbildare: Seiran Alipour och Elina Johnsson, sista anmälningsdatum 16 april

Kostnad: 2 200 kr ( inkl metodbok och utbildningsmaterial)

Observera att utbildningen ställs in/skjuts upp vid få anmälningar.

För kontakt och intresseanmälan

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer