Efter ÖB:s uttalande – fler barn kontaktar Bris om oro för krig

Publicerat

Efter måndagens uttalande från överbefälhavare Micael Bydén och civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin om att det kan bli krig i Sverige – fler barn kontaktar Bris om oro för krig.

Under konferensen Folk och Försvar lyfte både överbefälhavare Micael Bydén och civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin att det finns en risk att det blir krig i Sverige, och att svenskarna måste förbereda sig. Uttalandena fick stor spridning i nyhetsmedier och sociala medier. I den nationella stödlinjen för barn har flera samtal än vanligt handlat om oro för krig.

– För barn som har lätt att känna oro eller redan är oroliga för att det ska bli krig, blev det svårt när de möttes av inlägg i sociala medier och hörde vuxna på nyheterna prata om krig. Det har varit många år nu med stora händelser som påverkat barns vardag negativt med pandemi, krig i Ukraina, ekonomisk kris, ökat våld i kriminella nätverk och kriget i Gaza. Många barn bär på en grundoro som blev värre av den här nyheten, berättar Magnus Jägerskog generalsekreterare på Bris.

Barn som kontaktar Bris om oro för krig har ofta många frågor om vad som händer om det skulle blir krig och hur stor risken är. Bris ser ett stort behov av information som är barnanpassad och riktas direkt till barn.

– Barn har rätt till information och det är viktigt att vi vuxna ser till att den rättigheten tillgodoses. När det gäller svåra frågor som krig är det extra viktigt att vuxna säkerställer att finnas där och ge information till barn. Samtidigt vet vi att Sverige brister när det gäller information och att göra barn delaktiga just frågor som rör kriser. Vi har Lilla Krisinfo som gör ett jättebra jobb, men om vi tittar på kommunernas arbete som har störst påverkan på barns vardag, så brister det, säger Magnus Jägerskog.

I november släppte Bris sin årliga kommunundersökning där kommuner får skatta hur väl de lever upp till barns rättigheter enligt barnkonventionen. Undersökningen visar bland annat att endast 23 procent av Sveriges kommuner har arbetssätt och metoder att säkerställa barns rättigheter i verksamheter som krisberedskap och civilt försvar. När det gäller att göra barn delaktiga uppger endast 12 procent av kommunerna att de har strukturerat arbetssätt att göra barn delaktiga i krisberedskap och civilt försvar.

För mer information

Maja Dahl

Maja Dahl

Press- och opinionsansvarig

08 598 821 00

press@bris.se

×