Idag öppnar Brismottagningar för barn i Göteborg och Linköping

Publicerat

Idag slås dörrarna upp till Brismottagningar i Göteborg och Linköping. Här får barn möjlighet att träffa en kurator fysiskt för ett nära och individuellt anpassat stöd utifrån barnets behov.

Bris erbjuder flera typer av stöd för barn. Till den nationella stödlinjen 116 111 kan alla under 18 år alltid vända sig anonymt för att få professionellt stöd, dygnet runt, via telefon, chatt och mejl. Samtalen kan handla om vad som helst och utgår alltid från barnets behov. För barn i utsatta situationer, som kan behöva ytterligare stöd, erbjuder Bris numera också möjligheten att få träffa en kurator på vissa orter.

Brismottagningar finns redan på plats i Stockholm och Malmö och från och med idag också i Göteborg och i Linköping. Stödverksamheten här vänder sig till barn och unga i särskilt utsatta situationer. Till exempel barn som bor i familjehem, har en förälder som har ett beroende eller har psykisk ohälsa, barn som lever med våld och barn som varit med om krig eller har befunnit sig på flykt. Stöd ges alltid på uppdrag av barnet själv, men kan involvera fler personer i barnets närhet och även myndighetskontakter.

– Brismottagningarna finns för att kunna erbjuda barn ett nära stöd som är anpassat efter barnets individuella behov och för att minska risken att barn i en svår livssituation faller mellan samhällets stolar. Här kan vi erbjuda stödsamtal, hjälpa till att hitta strategier framåt och hjälpa barnet att komma i kontakt med andra relevanta samhällsaktörer, säger Sara Hammar, kurator på den nyöppnade Brismottagningen i Göteborg.

På varje Brismottagning arbetar kuratorer som tillsammans med barnet kan hitta sätt att förändra det jobbiga. Det kan vara genom individuella samtal, genom familjesamtal eller att de som arbetar på Brismottagningen kan följa med barnet på möten med till exempel socialtjänsten, skolan eller sjukvården. Det kan också handla om att hjälpa och guida barn vidare till rätt insatser utifrån barnets behov. På Brismottagningar erbjuds professionellt stöd, men inte vård eller behandling.

Sedan tidigare erbjuder Bris även gruppstödsverksamhet runt om i landet för barn och familjer där de kan träffa andra som har liknande erfarenheter. Även denna verksamhet kommer att utgå från Brismottagningarna framöver. Att få stöd via Bris är frivilligt och gratis för barnet.

– Vi vill rikta ett stort tack till våra samarbetspartners. Den här verksamhetsutvecklingen har möjliggjorts med finansiellt stöd från Familjen Erling-Perssons Stiftelse, och utformningen av Brismottagningarna har gjorts med stöd från Ikea. Tack vare detta kommer fler barn att få tillgång till professionellt stöd, säger Sofia Grönkvist, verksamhetsansvarig för Stöd och Utbildning vid Bris.

Bris arbetar alltid med att säkra finansiering för att kunna behålla kontinuitet och stärka verksamheten.

  • För barn under 18 år som vill träffa en kurator på en Brismottagning, läs mer här.
  • För barn under 18 år som vill prata anonymt med en kurator: Ring 116 111, chatta och mejla här. Alltid öppet, även på natten.
  • För dig som vuxen som vill veta mer om stödet på Brismottagningar, läs mer här.

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig opinion och media

070-101 61 00

maria.pia.cabero@bris.se

×

Lämna chatt

/link/1fc3bdae28e84248b29a37c6f3e04455.aspx

Barns psykiska ohälsa

Ladda ned
/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer