Prata med barn om ekonomisk oro

Publicerat

Med pågående energikris, lågkonjunktur och ökande inflation har ekonomin hamnat i fokus hos många. För många familjer kommer det nu att innebära att man behöver se över sina kostnader och kanske införa förändringar i vardagen. Vuxnas oro och stress kring det ekonomiska läget går inte barn förbi – därför är det viktigt att möta barn och prata om läget.

Nästan 173 000 barn växer upp i familjer där en eller två vuxna har skulder hos Kronofogden. Än fler lever med små ekonomiska marginaler. Den senaste tidens utveckling gör dessutom att fler människors privatekonomi riskerar att drabbas. Vad innebär utvecklingen för barn och hur påverkas barn av det som nu sker?  

Marie Angsell är sakkunnig socionom på Bris och hon vill skicka med vuxna att inte lämna barn utanför det som sker.  

– Barn kan komma att märka av det kärvare ekonomiska läget på olika sätt. För en del barn kommer det att föra med sig att familjen inte kan äta sig mätta eller tvingas att leva under hot om vräkning. Det kan också göra att det saknas pengar i familjen till busskort, surf på mobilen, avgift till idrottsklubben och annat som kan påverka barnets vardag, sociala relationer och fritid. Inte minst kan många barn komma att märka av vuxnas oro inför hur det kan komma att bli framöver, säger Marie Angsell.  

– Generellt ser och hör och funderar barn mer än vuxna tror men många har ofta inte hela bilden, utan skapar sig en egen. Att fundera och oroa sig ensam kan vara värre för ett barn än att få svar på sina frågor, säger Marie Angsell.  

Genom att involvera barn kan du avlasta barnet från att behöva försöka förstå och ta ansvar för situationen på egen hand. Risken är annars att barnet hittar på egna strategier för att avlasta och underlätta för föräldern, till exempel genom att äta mindre, avstå från att be pengar för avgifter till aktiviteter eller att berätta om sina egna tankar och oro. Då kan det vara bättre att ni i stället gemensamt pratar och kommer överens om på vilket sätt alla kan hjälpas åt just nu. 

Råd till dig som vuxen 

  • Om er familj påverkas av det nuvarande ekonomiska läget, berätta för barnet och uppmuntra barnet att prata och ställa frågor. 
  • Lyssna, förklara och svara på barnets frågor så gott du kan men undvik sådant som kan öka barnets oro.   
  • Var tydlig med att du som vuxen tar ansvar för ekonomin, även om alla påverkas och kanske måste hjälpas åt, så vilar ansvaret aldrig på barnet.  
  • Om du som vuxen är orolig, försök att hitta sätt att få stöd av andra vuxna exempelvis vänner eller organisationer som kan ge stöd. 

Har du frågor om hur du ska tänka kring och bemöta ditt barn så är ett tips att ringa Bris vuxentelefon om barn. Öppet varje vardag på 0771 – 50 50 50, kl. 9-12.   

Bris erbjuder stöd dygnet runt till barn upp till 18 år som vill prata anonymt med en kurator, via telefon 116 111 eller chatt och mejl på bris.se.  

För mer information

Maja Dahl

Maja Dahl

Pressekreterare

070-266 85 58

maja.dahl@bris.se

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig press och opinion

070-101 61 00

maria.pia.cabero@bris.se

×