Stora företagspartners

Coop

Coop har stöttat Bris i många år, särskilt i jultid. Sedan 2020 är Coop en av Bris partners i satsningen "För alla barn alltid", för att Bris senast sommaren 2021 ska ha en dygnet runt-öppen stödlinje. En del av varje såld förpackning av Coops egen mjölk skänks till Bris för att utöka öppettiderna.

IKEA

Pandemin medför ökade risker för ett ojämlikt samhälle och därför satsar IKEA på människor i utsatthet. IKEA vill mildra samhällsrisker kopplade till Covid-19 och stödja de grupper som är värst utsatta. Detta vill man göra genom att stärka civilsamhällets kapacitet att agera för målgrupper i utsatthet och man gör det tillsammans med Bris, Rädda Barnen, Sveriges Stadsmissioner, Mind och RFSL. Samarbetet med IKEA består dels av pengar till Bris, dels av produkter/möbler/inredningshjälp till våra regionkontor med tanke på Bris nya mottagningar.

Hewlett Packard Enterprise

På Hewlett Packard Enterprise är vi väldigt stolta att vara med och bidra till Bris oerhört viktiga verksamhet. Att vi genom att sponsra en kuratorstol kan möjliggöra att ännu fler barn i utsatta situationer får hjälp, stöd och tillgång till en vuxen som lyssnar och som man kan prata med. Att ha någon som lyssnar är vi övertygade om gör skillnad, oavsett anledning till samtalet.

Carniege

Carnegie är en finansiell rådgivare som skapar möjligheter för företag, kapital och samhällen att växa. Genom kunskap om företag och företagande i Norden vägleder vi investerare och kapital till tillväxt, i projekt som bygger samhället starkare.
Carnegie har under lång tid haft ett starkt samhällsengagemang, genom att bland annat förbättra villkoren för barn och unga runtom i världen, och är också stolt samarbetspartner till Bris.

Castellum

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med fokus på kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter. Vi har en tydlig hållbarhetsprofil och ser oss som en samhällsbyggare. Med den bakgrunden är vi mycket glada och stolta att få vara med och stötta Bris viktiga arbete med målsättning att skapa ett bättre och tryggare samhälle för barn och ungdomar. Vi startade vårt samarbete med Bris under hösten 2019 och ser på det som långsiktigt. I den situation som samhället befinner sig i nu i samband med Coronaepidemin far många unga illa, framförallt psykiskt. Här har organisationer som Bris en oerhört viktig roll att spela.

Wallenstam

Wallenstam är ett fastighetsbolag som bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter främst i Stockholm och Göteborg. Wallenstam är sedan många år tillbaka en samarbetspartner till Bris. Vi anser att vi som fastighetsföretag har ett ansvar i samhällsfrågor. Från allra första början, redan från grundaren Lennart Wallenstam, har det känts som en självklarhet att hjälpa till och stödja dem som behöver det. Genom att bidra till bland annat Bris arbete så kan vi göra det.

Efva Attling

Efva Attling, en av Skandinaviens ledande smyckesdesigner har tagit fram en smyckeskollektion som säljs till förmån för Bris. Kollektionen heter "Take No Shit". För varje sålt smycke går 100 kronor till Bris.

Accigo

Accigo har hjälpt Bris att implementera ett skräddarsytt insamlingssystem, i molnet, med standardsystemet Microsoft Dynamics CRM som grund. Konkurrensen om insamlingsmedel har hårdnat och ett effektivt insamlingsarbete blir allt viktigare. För att kunna göra det idag krävs ett modernt och flexibelt IT-system med bra kampanjhantering.

×