Ge en gåva

Din gåva bidrar till att vi kan ha kuratorer på plats dygnet runt för att svara när barn behöver prata med en trygg vuxen. I över 50 år har Bris kämpat för barns rättigheter och barn hör av sig till oss varje dag och natt. För många barn är det allra första gången som de vågar dela med sig av det jobbiga. Din gåva ger fler barn hopp om en bättre framtid. Tack!

 
Barnet på bilden är fotograferad i en studio och bakgrunden är AI-genererad via Midjourney.

checkmark

Hur ofta vill du ge?

En gång
Varje månad
Inbetalningskort
Belopp
; ; ; ; ; ;
×