<p>Det finns många barn som lever i ekonomisk utsatthet, men för många är det också så pass normaliserat att det inte är något man ringer till Bris och pratar om. De som däremot hör av sig brukar bland annat berätta om den skam det innebär att inte kunna vara med på olika aktiviteter, att aldrig eller sällan få nya kläder, att aldrig kunna ha en ny mobil och att behöva förklara för andra varför pengarna inte räcker. Eller att de behöver hitta på historier varför de inte kan följa med på något.</p> <p>Många barn tar själva på sig ett stort ansvar för familjens ekonomi. De kan till exempel fråga oss på Bris vad de kan göra och vart föräldrarna kan vända sig för att få hjälp med ekonomin. En del barn vill prata om vad de kan säga till sina kompisar efter jul- eller sommarlov när andra berättar vad de har fått i julklapp eller vart de har rest på semestern. De själva kanske inte har fått särskilt mycket, eller inte något alls.</p> <p>De flesta barn vill inte prata med sina föräldrar om hur de känner, eftersom de vet att föräldrarna gör så gott de kan. De vill inte lägga ytterligare en börda på sina föräldrar och göra dem ledsna. Barn kan även vara oroliga för att föräldrarna ska tycka att barnen är otacksamma om de tar upp familjens ekonomi. Då är det lättare att prata med oss på Bris.</p> <p>&nbsp;</p>
<p>Många skulle nog säga pengar, men precis som när det gäller alla andra frågor önskar barn att vuxna runt dem visar att de tar ansvar för situationen. Problemet är inte är något som barnet ska behöva bära. De vill att vuxna tryggar barnen i att de gör allt de kan för att det ska bli bra. Att vuxna talar om och visar att de älskar och är stolta över sina barn.</p>
<p>Vi försöker avlasta barnets känsla av ansvar genom att prata om att det enbart är de vuxna som ska se till så att ekonomin i familjen går ihop. Samtidigt behöver vi respektera och lyfta det barnen gör för att hen ska känna att sig viktig.</p> <p>Vi pratar också om vad som är viktigt i barnets liv förutom pengar. För vissa barn är det vänner, för andra kan det vara att spela fotboll med kompisarna efter skolan. Då pratar vi om hur viktigt det är att värna om saker barnet mår bra av. Vi pratar även med barn om deras egna förhoppningar inför framtiden. Vad vill hen gå i för gymnasium, vad vill barnet jobba med och var vill hen bo?</p> <p>Med utgångspunkt från barnets tankar och önskemål pratar vi om möjligheterna att nå sina mål – att det inte är kört bara för att det kanske känns svårt just nu. Det är många gånger en balansgång med att barnet faktiskt vill ha hjälp här och nu, samtidigt som vi vill ge hopp om att framtiden kan bli bättre.</p>
<p>En del barn som behöver ta ett större ansvar hemma kan känna sig tvungna att växa upp för fort. De kan till exempel behöva lämna och hämta sina småsyskon till och från förskolan eller behöva handla eller laga mat på grund av att föräldrarna jobbar sent. Det leder på sikt till att barnet får sätta sina egna behov i andra hand.</p> <p>Många barn i ekonomiskt utsatta familjer går runt med en ständig oro för om det kommer att finnas mat på bordet i slutet av månaden. Om de kommer att kunna bo kvar där de bor eller om de kommer att vräkas eller vara tvungna att flytta. Denna oro påverkar barnets sömn och möjlighet att orka med skolan. Om man bär en ständig oro för det mest basala är det svårt att kunna koncentrera sig i skolan.</p> <p>Många barn som lever i familjer som har ont om pengar känner skam och skuld över sin situation. Det kan för vissa leda till sämre självkänsla, sämre självförtroende och mindre hopp om framtiden än hos andra barn. Anledningen till den ekonomiska utsatthet barnen lever i skiljer sig åt. Ibland kan det ligga ytterligare problematik som psykisk ohälsa eller missbruk i familjen, som också påverkar barnet.</p>
<p>Det viktiga är att man försöker att vara så ärlig som möjligt utan överinformera. Svara på barnets frågor och visa att du tar ansvar över situationen. Man kan behöva förklara varför man är tvungen att prioritera som man gör. ”Den här månaden måste vi betala elräkningen, så den där jackan jag vet att du behöver kommer vi ta nästa månad istället.”</p> <p>Att ständigt få höra att det inte finns pengar för det barnet behöver, kan ge barnet en känsla av hopplöshet, och kanske också att barnet är en del i problemet att pengarna inte räcker. Det kan leda till att barnet känner att hen inte vill fråga av rädsla för att vara till besvär. Försök därför också visa barnet att det faktiskt går att påverka situationen och ge hopp om att det inte alltid kommer vara såhär.</p> <p>Förhoppningsvis finns det en tid efter studier, sjukskrivning, dåligt betalt arbete eller arbetslöshet som ni kan prata och drömma om tillsammans. Att undersöka vad det finns för gratisaktiviteter i kommunen kan också vara en bra sak att göra. Det viktigaste är att man tryggar barnet i att man som vuxen tar ansvar för att situationen ska bli bättre.</p>
<p>Orättvisor och skillnader existerar i hela samhället, i Sverige och i övriga världen och det är något som man behöver prata med barn och unga om. Man kan förklara att en familjs värde inte hänger samman med hur mycket pengar de har. En familj som har ont om pengar behöver inte lida brist på till exempel kärlek och gemenskap som är viktigt för ett barns hälsa och utveckling. Olikheter är något vi behöver lära oss att acceptera och hantera. Kanske kan du undersöka när ditt barn tycker olikheter ställer till problem – prata om hur man kan tänka och göra då.</p>
<p>Undersök vad din kommun erbjuder i form av billiga eller kostnadsfria aktiviteter för unga. Vissa aktiviteter kan, precis som skola, förskola och kollo, vara inkomstbaserade. I vissa fall har familjer möjlighet att ansöka om bidrag för barns aktiviteter. Det kan man göra hos socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd. Kom också ihåg att allt inte kostar pengar. Som förälder kan man ge barnen massa annat meningsfullt också. Kanske kan ni ge er ut i naturen tillsammans, dra ihop grannarnas barn och spela fotboll eller brännboll eller anordna en bokklubb. Ta hjälp av dit barns kompisars föräldrar och kom på roliga aktiviteter.</p>
<p>Vissa saker kan man inte råda över. Det går inte att undvika att andra har råd med saker som du och ditt barn inte har råd med. Men genom att prata om olikheter, att det handlar om pengar och inte vem ditt barn är, som gör att hen känner sig utanför.</p> <p>Du kan också föreslå aktiviteter som inte kostar pengar, kanske kan det minska känslan. Skulle ditt barn ändå känna sig utanför – ta den känslan på allvar. Beroende på hur gammal barnet är och om det känns okej för barnet, kan du även prata med barnets kompisar föräldrar. Tillsammans med dem kan ni hjälpa barnen att hitta på saker som inte behöver kosta.</p>
<p>Var en förebild! Visa att det går att leva ett meningsfullt och bra liv även om man måste vända på varje krona. Prata om hur viktigt det är att barnet går i skolan och får en utbildning eftersom det ger större möjlighet att kunna leva det liv man vill som vuxen. Kom ihåg att barnet också drar lärdomar av hur man överlever på små resurser. Att det går att handla och laga billig mat och att det finns roliga saker att göra som inte kostar pengar. Det är nyttig kunskap inför framtiden, även om man såklart hade velat att barnet slapp den lärdomen.</p>
<p>Som vuxen kan du ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd. Det finns även möjlighet att ansöka om pengar hos Svenska kyrkan. De har på många håll även flera olika aktiviteter för barn och unga som inte kostar något. Vissa kyrkor ordnar även middagskvällar för barnfamiljer som har ont om pengar. Du kan även ansöka om pengar från olika typer av fonder.</p>
<p>Om ens barn blir mobbat är det viktigt att ta det på allvar, oavsett orsak. Ta kontakt med skolans personal, de har ansvar för att barn inte blir utsatta för någon form av mobbing. Fråga även vad skolan kan göra för att ekonomiska skillnader mellan barnen inte ska bli så tydliga. Hur ser skolan till exempel på klassfester eller klassresor som kräver att familjerna skall bidra ekonomiskt på olika sätt?</p> <p>Du behöver också givetvis prata med ditt barn om att det inte är okej att andra är dumma mot hen. Prata om att barnet är lika mycket värd som alla andra, det hänger inte samman med hur mycket pengar familjen har. Prata även om vem på skolan som barnet kan vända sig till om mobbningen fortsätter och du inte finns på plats.</p>
<p>Det kan kännas svårt att prata med en annan familj om detta, eftersom ekonomisk utsatthet ofta är kopplat till mycket skuld och skam. Det bästa är att försöka prata med föräldrarna på ett så finkänsligt sätt du kan och fråga om det finns något du kan bidra med. Förutsätt heller inte att det är ett problem för barnet. Föräldrarna kanske hanterar det bra trots en svår situation.</p>
×

Lämna chatt