<p>En stark relation är något som växer fram och som måste underhållas. Genom att umgås mycket med ditt barn gör du det möjligt för er relation att stärkas. Gör saker tillsammans – lek, spela spel, läs, ta promenader, cykla och prata. Visa intresse för ditt barns tankar, känslor och liv.</p> <p>Ett tips är att varje dag avsätta tid för att släppa allt annat och bara fokusera på ditt barn, utan att vardagliga sysslor kommer emellan. Barn behöver känna att föräldrar är närvarande och har tid, då finns det möjlighet till förtroliga samtal och att tanka trygghet och styrka för barnet.</p>
<p>Ja, det gör det. Det är det fina med oss människor, vi kan förändras och anpassa oss. En trygg anknytning mellan förälder och barn betyder dock inte att relationen måste vara bra hela tiden. Lika viktiga är stunderna när man blir sams efter ett bråk och hur man gör för att bli sams igen. Att man kan prata om att man tänker och känner olika och att det är okej.</p> <p>En relation tar inte slut bara för att man blir oense, tvärtom kan den stärkas om man blir sams på rätt sätt. Det <i>går</i> att ändra inlärda mönster under hela barndomsperioden, men det är enklast under barnets första levnadsår. Ju äldre barnet blir desto längre tid kan det ta. Hur kvalitén på anknytningen varit tidigare spelar givetvis också roll. Känner du att detta är svårt, tveka inte att ta kontakt med BVC eller kommunen för stöd.</p>
<p>Att tvivla på hur man ska vara som förälder när man inte känner att man själv har bra förebilder är inte ovanligt. Det är en bra start att vara medveten om det och fundera vad du själv saknade som barn, och vad du vill ge dina egna barn. Det är också viktigt att tänka att alla gör misstag eller fel ibland. Ingen är perfekt hela tiden, så du kan behöva vara snäll mot dig själv.</p> <p>Att prata om föräldraskap, hur man är inlyssnande och stöttande med sina barn med andra brukar hjälpa. Behöver du stöd i ditt föräldraskap kan du också vända dig till din kommun. De erbjuder ofta stöd i form av föräldragrupper. Vill du ha individuellt stöd i ditt föräldraskap, vänd dig till socialtjänsten. De är ansvariga för att stötta barn och familjer. Är ditt barn mellan 0 – 6 år kan du vända dig till ditt BVC (Barnavårdscentralen) och få kontakt med en psykolog. Du är också alltid välkommen att ringa Bris vuxentelefon, 077 – 150 50 50.</p>
<p>Grunden i att våga skapa nya relationer är att man känner sig trygg. Trygghet hämtar barn från sina anknytningspersoner som oftast är föräldrarna. Ju äldre barnen är, ju mindre behöver de tanka den där tryggheten hos föräldrarna och vågar allt mer upptäcka världen. Och de behöver göra det i sin egen takt.</p> <p>Ofta brukar det lösa sig av sig själv. Barn är olika, vissa behöver mer tid innan de är redo att skapa nya relationer. Andra barn har väldigt lätt att ta kontakt. Som förälder är det bra att du finns där som stöd för ditt barn. Var lyhörd för när barnet känner sig redo att ta kontakt med nya människor. Hur verkar barnet må? Är hen nöjd här med dig eller vill hen hellre vara med andra barn, men vågar inte? Är det din känsla att barnet är ”för mycket” med dig trots att hen verkar nöjd? Eller ser du att barnet är konstant orolig inför att träffa nya människor?</p> <p>Om du ser en oro, iaktta ditt barn i de situationerna och fundera på hur ni kan underlätta möten med nya personer. Som förälder kan du uppmuntra ditt barn, både genom att visa hur man tar kontakt och genom att visa att du finns där i bakgrunden om barnet behöver tanka trygghet. För att våga utforska måste barnet känna sig trygg i sin omgivning och även känna att du som förälder stöttar.</p> <p>Beroende på barnets ålder kan barnet behöva olika hjälp, för små barn så räcker det oftast att du som förälder finns där, men äldre barn kan behöva mer stöd. Du är alltid välkommen att ringa Bris vuxentelefon om barn för att få vägledning i hur du kan göra.</p>
<p>Barns känslouttryck speglar alltid ett behov. Det kan vara en utmaning som förälder att förstå det behovet. Som vuxen kan man tycka att behovet är litet, men för barnet kan det kännas enormt och behöver då bemötas i det.</p> <p>Det är alltid klokt att först fundera på om barnets grundläggande behov är tillgodosedda. Är barnet utsövd, mätt eller har hen behov av närhet? Försök därefter att också se bortom det som utlöste den starka känslan. Har det hänt något idag som hen vill berätta om? Det är klokt att alltid ställa sig frågan till sig själv ”vad handlar det här om egentligen?”. Ibland beror reaktionen helt enkelt på att barnet till exempel ramlat. Andra gånger kan en annan känsla eller händelse ligga bakom reaktionen.</p> <p>Nyckeln är att utforska, visa intresse och ge trygghet och närhet. Försök ta reda på vad det handlar om utan att bli irriterad. Kanske handlar det om att barnet behöver dig lite mer än vanligt just nu? Det kan också handla om något som hänt under dagen.</p> <p>Oavsett vad som föranlett reaktionen, ska barnet aldrig lämnas ensam med sina känslor. Barn har inte utvecklat förmåga att själv kunna få kontroll över känslorna och behöver därför vuxnas stöd. Att säga ”jag ser att du är ledsen/arg” och berätta varför du tänker att barnet är det, hjälper barnet att själv förstå och känna sig bekräftad i känslan.</p>
<p>Att vara introvert betyder att man har ett större behov av att vara själv eller med sina nära efter till exempel en dag i skolan eller på förskolan. Man behöver ladda batterierna, helt enkelt.</p> <p>Du kan kommunicera med ett introvert barn på precis samma sätt som du gör med ett utåtriktat barn. Var inte orolig om barnet är introvert och behöver dra sig tillbaka ibland eller bara vara med dig. Det är helt normalt och ett sätt för barnet att återhämta sig.</p>
<p>En start är att själv fundera vad det kan vara som gör att barnet inte litar på dig? Fundera på om det är något du själv gör eller säger som kan påverka ditt barns tillit. Om barnet själv har uttryckt att du inte går att lita på så blir det såklart viktigt att undersöka hur hen menar. Varför hen känner och tycker så? Kanske har även barnet förslag på vad som behöver förändras för att hen ska kunna lita på dig igen.</p> <p>Ibland tror vi vuxna att barn inte vill berätta saker för oss för att de inte litar på oss –&nbsp;när det i stället handlar om att barnet inte vågar berätta. Här kan man behöva stärka den relationen ni har genom att tillbringa mer tid tillsammans. Visa intresse för ditt barns tankar, känslor och liv. Visa att du finns där för samtal, att du har tid. Då underlättar du för barnet att anförtro sig till dig om hen vill. En relation bygger alltid på en bas av de positiva stunder man har tillsammans.</p>
<p>Det här är en fråga som många föräldrar funderar på. Genom att visa intresse för vem ditt barn är, vad hen gör och tycker är viktigt så stärker du självkänslan.</p> <p>En stark självkänsla är grunden i att våga gå sin egen väg. Att dessutom känna att man är uppbackad av sina närmaste gör att man vågar. Men barn behöver också få känna att de får ändra sig och får göra fel. För det är också så man upptäcker vad man verkligen vill.</p> <p>Prata om att man måste få testa sig fram kan göra att det känns roligt att prova på saker. Fråga ofta om saker som du vet att ditt barn intresserar sig för. Visa också att du alltid finns där om ditt barn behöver dig och vill prata.</p>
<p>En början kan vara att fundera på varför det känns svårt för dig? Känner du dig otillräcklig? Eller handlar det om att du får svår att hantera de känslor det väcker hos dig? Eller finns det en annan förklaring? Du kan behöva göra en förändring i dig själv för att kunna möta ditt barn –&nbsp;prata gärna med en annan vuxen om det.</p> <p>När det känns svårt kan det vara bra att försöka fokusera på vad barnet behöver i stunden. Oavsett vilken känsla barnet visar behöver hen bli bekräftad i den och att du visar ditt stöd. Till exempel: ”Jag ser att du blev rädd, vill du ha en kram?” eller ”Jag märker att du är arg, det kan man verkligen bli när man inte får som man vill, ska vi hitta på något annat så det känns bättre?”. Försök hitta ett lugn och ett tålamod och tänk på att känslor inte är farliga, de är en del av livet.</p>
<p>Alla barn är olika – vissa barn är mer försiktiga andra mer självsäkra, precis som oss vuxna. Det är lätt att tänka att det är dåligt att vara försiktig, men det är nog det som också räddat mänskligheten, att alla inte sprang ut och mötte faror utan vissa också gjorde försiktigare val.</p> <p>Sedan kan man såklart märka som förälder att barnet går miste om mycket. Då kan du behöva stötta ditt barn att våga och lita på sin egen förmåga utan att pusha för mycket. Att bekräfta barnets person och framsteg, men också trösta när det inte blir bra, är ett sätt att stärka barns självkänsla så de kan hitta en egen trygghet att våga testa saker de känner oro inför. Det finns mycket litteratur om att stärka barns självkänsla.</p>
<p>Att en förälder har ett problem betyder inte att barnet per automatik kommer att ärva det. Många faktorer spelar in och det finns mycket du kan göra för att förhindra att ditt barn får samma problem.</p> <p>Handlar det om psykisk ohälsa är det viktigt att prata inom familjen. Ge barnet en förklaring till varför du mår dåligt och berätta vad du gör för att må bättre. Var tydlig med att du sökt och tar emot hjälp – och att barnet inte har någon skuld i situationen. Det viktigaste du kan göra är att hjälpa dig själv att må bättre. På så sätt visar du ditt barn att du klarar av det. Behöver du stöd i ditt föräldraskap, tveka inte att vända dig till BVC, kommunen eller din vårdcentral. Du är också varmt välkommen att höra av dig till Bris vuxentelefon 077 - 150 50 50.</p>
<p>Det är något många föräldrar kan känna igen sig i. Påminn dig själv om att det handlar om att göra sitt bästa. Genom att vara <i>tillräckligt bra</i> och visa att det är mänskligt att göra fel ibland, visar du ditt barn hur hen kan hantera olika situationer. Gör jag som vuxen mitt bästa och det trots allt blir fel, går det att göra om och göra rätt.</p> <p>Forskning visar att om du som omvårdnadsperson försöker möta ditt barns behov så ofta du kan, och lyckas cirka hälften av gångerna, så är det tillräckligt bra. Behöver du stöd i ditt föräldraskap, tveka inte att kontakta BVC (om ditt barn är 0 – 6 år). Är barnet äldre, kontakta din kommun och fråga vilket föräldraskapsstöd de erbjuder. Du är också varmt välkommen att ringa Bris vuxentelefon 077 - 150 50 50. Du är inte ensam!</p>
×

Lämna chatt