<p>När man får reda på att ens barn är utsatt så är det naturligt att vilja agera direkt. Men det är viktigt att börja med att prata med ditt barn och ta reda på vad hen vill, hur hen mår och vad hen tänker om det som hänt. Ibland kan saker man gör som vuxen förvärra situationen för barnet i skolan.</p> <p>Om mobbningen förekommer i skolan eller av en annan elev i skolan är det bra att kontakta skolan. De har en skyldighet att försöka lösa situationen och ha handlingsplan för hur de ska gå till väga. Har ni en bra relation med det andra barnets föräldrar kan det vara en idé att prata med dem. Men det finns också en risk att det blir att det blir konflikter, eller att ett sådant samtal inte hjälper någon av barnen. </p>
<p>Prata med ditt barns mentor/klasslärare och med rektorn. Rektorn är ytterst ansvarig för att ditt barn inte blir utsatt för mobbning och kränkningar i skolan. Varje skola ska ha ett elevhälsoteam som jobbar med att motverka mobbing och trakasserier på skolan. I detta team brukar skolledningen, elevhälsovården och representanter från lärare och fritidspersonal ingå. </p>
<p>Skolan är ansvarig för att ingen elev ska bli utsatt för våld, diskriminering och mobbning i skolan. Alla elever på skolan ska känna sig trygga, få studiero och få sina särskilda behov tillgodosedda. Om ditt barn blir mobbad ska skolan ta fram en plan för hur de ska hantera situationen så att mobbningen upphör och ditt barn kan känna sig trygg i skolan. Varje skola ska ha en handlingsplan, men som kan behöva justeras utifrån varje enskilt fall.</p>
<p>Boka ett möte med elevhälsoteamet, lärare och skolledningen. De har ett ansvar enligt lag för att ditt barn ska känna sig trygg i skolan. Fråga vad deras handlingsplan för mobbning är och be dem gå igenom den med dig och hur de agerat kring den situation som nu uppstått. Sedan ska båda parter, du och skolan, skriva under planen och boka ett uppföljande möte. Om skolan ändå inte agerar, kontakta Skolinspektionen. </p>
<p>Ta det på allvar! Prata med ditt barn i lugn och ro utan att bli arg och anklagande. Ta reda på vad som ligger bakom hens beteende. Det kan handla om flera olika saker, till exempel en inre osäkerhet. Genom att vara taskig mot andra kan man känna sig stärkt. Ibland kan man påverkas av andra att bete sig illa.</p> <p>Vi kan nog alla känna igen oss i hur grupptryck kan leda till att man gör dumma saker på bekostnad av andra, bara för att få känslan av att tillhöra en gemenskap. Det kan också handla om ett långvarigt bråk mellan ditt barn och den utsatta som är viktigt att prata om. Hur hanterar man konflikter utan att trycka ner andra?</p> <p>Ge alltid ditt barn en chans att beskriva sin version av det hela. Visa att du lyssnar och att du är intresserad av att förstå ditt barn. Prata också om empati gentemot andra och hur man kan stå emot grupptryck och sina impulser. Markera att du aldrig kommer att tolerera mobbning och kränkningar och att du alltid finns där för att lyssna och prata med ditt barn.</p> <p>Det är lätt att bli arg i sådana här situationer. Men att bli arg, anklaga och fördöma ett dåligt beteende leder ingenstans. Inte heller att försvara barnets negativa beteende och inför andra förneka det barnet utsatt andra för. Ditt barn behöver lära sig att ta konsekvenserna av sitt agerande, samtidigt som barnet ska känna att du finns där och älskar barnet villkorslöst.</p>
<p>Mobbning är ofta väldigt skamfyllt, vilket gör att barnet inte alltid berättar om det hemma. Kanske för att hen inte vill oroa dig eller för att hen är rädd för din reaktion. Barn som mobbas tar ofta själva på sig skulden. Det gör att barn ibland låtsas som om allt är bra när man frågar.</p> <p>Anar du att något inte stämmer, gå på den magkänslan. Fråga igen! Hur är stämningen i klassen? Har ditt barn kompisar och vad gör de på rasterna? Finns det vuxna på skolan som ditt barn kan prata med om något händer?</p> <p>Var tydlig med att ditt barn alltid kan berätta för dig om något inte känns bra. Det kan vara bra att tillsammans med barnet fundera på vad hen kan göra om/när hen blir utsatt. Vad ska hen säga? Vem kan hen prata med? Att veta vad man ska göra i en svår situation kan minska rädslan för att situationen ska uppstå.</p>
<p>Mobbning förekommer tyvärr i skolan, inom idrotten, på arbetsplatser och på andra arenor där människor möts. Därför är det bra att regelbundet ha samtal hemma kring värderingar och hur man behandlar andra människor. Hur hanterar man att andra har andra åsikter än en själv? Vad gör man om någon annan blir mobbad eller diskriminerad? Hur står man emot grupptryck om andra mobbar? Fråga vad ditt barn tänker kring dessa frågor. Det är bra om ditt barn själv får reflektera och fundera så du inte kommer med färdiga lösningar. Fundera tillsammans på vad man kan göra om ens kompis blir mobbad. Prata också om vart barnet kan vända sig om hen själv blir mobbad och att du alltid finns där om hen vill prata.</p>
<p>Det kan vara klokt att förbereda barnet innan hen börjar i en ny klass. Man kan prata om vad barnet är orolig för ska hända, och hur barnet kan hantera sådana situationer. Det är också bra att diskutera hur man kan ta kontakt med nya människor.</p> <p>Efter ett sådant samtal är det klokt att regelbundet följa upp hur det har gått. Hur känner sig barnet nu? Fråga oavsett om du förberett barnet innan eller inte. Ställ enkla frågor om hur det går med kompisar. Har hen kommit in i gruppen? Är läraren bra? Är det något som inte är bra?</p> <p>De flesta av oss vet hur det är att börja på ett nytt arbete eller i en ny klass. Det kan både vara läskigt, oroligt och spännande. Att berätta om sina egna erfarenheter kring att vara ny, kan hjälpa barnet att våga öppna upp. Men kom också ihåg att det inte är säkert att ni delar de erfarenheterna.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>Ja, om kränkningarna som skett är allvarliga. Det är inte konstigt att man som förälder reagerar med ilska och förtvivlan om ens barn har utsatts för mobbning och kränkningar. Den första reaktionen kan vara att man vill agera med starka åtgärder. En polisanmälan är inte alltid den bästa vägen att gå – men i vissa fall kan det vara befogat. Prata med skolan, ring gärna och rådgör anonymt med polisen innan du bestämmer dig. Du är också välkommen att höra av dig till Bris vuxentelefon 077 – 150 50 50 om du behöver råd och stöd innan.</p>
×

Lämna chatt