<p>Det är bra att prata med barnen tillsammans. Anpassa samtalet efter barnens ålder och mognad. Förklara i lugn och ro att ni vuxna har valt att inte längre leva tillsammans – men att det inte påverkar er kärlek till barnen. Bekräfta att ni älskar dem och att ni kommer att göra allt för att barnen får det bra, trots förändringen.</p> <p>Om ni planerat för boende och skola, berätta det för barnen och fråga vad de tänker om det. Var beredd på att beskedet kan väcka alla typer av känslor, sorg, ilska men kanske också förväntan eller att den första reaktionen uteblir helt. Bekräfta att alla känslor är okej och att ni förstår att omställningen är stor för barnen.</p> <p>Öppna upp för att ni finns där om barnen har frågor och funderingar. Prata gärna med barnen om hur de kan berätta om separationen för kompisar. Tänk på att det är mycket att ta in för barnen. Ni behöver prata flera gånger, och kanske inte ta upp allt i ett första samtal.</p>
<p>Ofta finns konflikter mellan föräldrarna som handlar om sårade känslor och<i> inte </i>om vårdnad kring barnet. Det är viktigt att skilja på detta i alla era samtal. Om det ändå är svårt att komma överens så se till att ta hjälp så att er konflikt inte ska hinna bli för stor.</p> <p>Det viktigaste för barnen vid en separation är att de vuxna kan komma överens om det som rör barnen. Kontakta kommunen och boka tid för samarbetssamtal. Där får ni hjälp att hitta vägar till samarbete när åsikterna går isär om barnen. </p>
<p>Att visa och prata om sina känslor är okej. Däremot är det viktigt att visa barnen att <i>du</i> tar hand om dina känslor själv. Barnen ska aldrig behöva känna ansvar för ditt mående.</p> <p>Oavsett hur du mår ska barnen kunna känna att du är en trygg och stabil förälder. Bespara dock barnen starka känsloutbrott. Det kan upplevas som skrämmande. Sök istället stöd och hjälp hos andra vuxna, vänner eller professionella i sådana situationer.</p>
<p>Barn har rätt till båda sina föräldrar och ska aldrig behöva välja sida. Att prata nedsättande om varandra är skadligt för barnen.</p> <p><br /> Det bästa är om du och den andra föräldern enskilt kan prata om varför hen är arg på dig, och hur det påverkar barnen. Om du försökt men inte når fram, kontakta socialtjänsten i den kommun barnen är skrivna. Där kan ni få hjälp av en familjebehandlare genom så kallade samarbetssamtal. Det är bra om du lugnt och sansat kan förklara för barnen att du och den andra föräldern tycker olika om vissa saker.</p> <p>Avlasta barnen i att de inte behöver ha dåligt samvete gentemot dig och att de har rätt att tycka om er båda oavsett vad ni tycker om varandra. Det kan vara lätt att ta till samma metod som barnens andra förälder, men det gör det bara dubbelt jobbigt för barnen.</p>
<p>-Prata, prata, prata! Förklara att skilsmässan handlar om er vuxna. Barnen är inte orsak till den på något sätt. Påminn ofta barnen om att de alltid kommer vara nummer ett för båda föräldrarna. Er kärlek till barnen kommer aldrig att försvinna. En skilsmässa kan vara jobbig under en period. Sedan blir det bra och man går stärkt ur den. Precis som med alla kriser i livet.</p>
<p>Det viktigaste stödet är det stöd som barnen kan få från er föräldrar dagligen, att få känna att det är okej att prata om skilsmässan med er. Att få visa sina känslor och bli tagen på allvar och mötas av förståelse.</p> <p>Ibland kan det även kännas bra för barnen att prata med någon utanför familjen. Det kan vara en släkting, en god vän eller en professionell. De flesta kommuner erbjuder även stödgrupper. I en sådan kan barnen få träffa andra barn i liknande situation och få känna igen sig i tankar och känslor. För många barn är det stärkande att få träffa andra och känslan av ensamhet i en svår situation minskar. Stödgrupperna kallas ofta ”skilda världar-grupp”.</p>
<p>Kontakta kommunens familjerådgivning. De erbjuder samtalsstöd med fokus på er relation till varandra som vuxna. Kommunen erbjuder även samarbetssamtal om ni har svårt att kommunicera kring vad som ska gälla för barnen.</p> <p>Hamnar ni i en vårdnadstvist, kontakta familjerätten i er kommun. Tänk på att även barnen kan behöva stöd utanför familjen. Många kommuner erbjuder stödgrupper till barn, så kallade ”skilda världar-grupper”.</p>
<p>Till kommunens familjerådgivning går par för att förbättra sin relation, eller vid behov, för att hantera en separation på bästa sätt. Det går aldrig att tvinga någon att gå dit. Det handlar om en egen vilja och motivation till förändring.</p> <p>Om dina barns andra förälder inte vill gå i familjerådgivning, sök stöd för egen del för att må bättre så att du kan vara ett bra stöd för barnen. Du är alltid välkommen att kontakta Bris vuxentelefon 077 - 150 50 50 för stöd och råd.</p>
×

Lämna chatt