Skola

Bris har tagit fram en handboken som lyfter konkreta råd och viktiga perspektiv kring samtal. Den är till för dig som arbetar i skolan och som vill utveckla din samtalsförmåga.

Verktyg för samtal

Vår skolhandbok handlar om hur man på organisatorisk nivå kan skapa nya möjligheter till goda samtal i skolan.

Skolan är en enormt viktig plats i barns och ungas liv, både för lärande, hälsa och välmående. För att goda relationer ska utvecklas i skolan krävs goda samtal, där vi utgår ifrån varje elevs unika situation och förutsättningar.

Beställ handboken här!

Handbokens tre delar
Del 1. Grundförutsättningar
Del 2. Verktyg för samtal
Del 3. Vilken hjälp finns att få
För att se på videon behöver du acceptera youtube-kakor
Se vår föreläsning om svåra samtal Hör vår kurator Anneli Öhrling dela med sig av våra bästa tips för svåra samtal i skolan. Vill du läsa mer om våra utbildningar? Till våra utbildningar
Material

Här hittar du material som kan vara stöd till dig som arbetar i skolan. 

 

 

Barnrättsprövning Bris ledstjärna är att alltid involvera barn i beslut som rör barn. Därför har vi tagit fram en enkel mall vi kallar barnrättsprövning. Den görs i syfte att säkerställa att verksamheten tar hänsyn till barnkonventionens grundprinciper om icke-diskriminering, barnets bästa, barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling samt barnets rätt att få sin åsikt hörd och beaktad. Barnrättsprövning. PDF

Bris vuxentelefon

Har du som vuxen frågor eller funderingar som rör barn och unga? Varmt välkommen att kontakta Bris vuxentelefon på: 077 – 150 50 50.

Barndom utan baksmälla Barndom utan baksmälla är ett initiativ från Systembolaget i samarbete med flera barnrättsorganisationer och syftar till att göra skillnad för barn som drabbas av vuxnas drickande. Till barndomutanbaksmalla.se

Vad säger barn om skolan?

Skolan är ett av de vanligaste ämnena barn pratar med Bris om. Här kan du som skolanställd läsa mer om vårt stöd till barn kopplat till skolan.

Vill du träffa andra yrkesverksamma? Bris nätverk samlar personer som arbetar med barn i olika delar av samhället. Nätverket är en källa till inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte. Gå med i Bris nätverk

Förskola

Varje barn har rätt till en trygg uppväxt där vikten av tidigt stöd kan vara avgörande. Vi har tagit fram en rapport och samtalsguide på ämnet.

Vill du öka kunskapen om barnkonventionen på din skola? Det är många som hör av sig till Bris och på olika sätt vill hjälpa till. Det tycker vi är fantastiskt!

Läs mer om hur du kan bli skolvolontär på din skola.
Bli skolvolontär
Handbok för samtal i skolan är framtagen av Bris med stöd från AstraZeneca.

Illustrationer: Elin Svensson/Agent Molly&Co.
×