Fler samtal om våld när barn kontaktade Bris under jullovet

Publicerat

Fler samtal än någonsin till Bris stödlinje under jullovet, en ökning med 19 procent jämfört med året innan. Antalet samtal om allvarlig psykisk ohälsa har ökat och allt fler samtal handlar om våld, övergrepp och kränkningar.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Jullovet är över och skolan börjar igen. För en del barn har lovet inte varit som jullovet borde vara. När Bris sammanfattar ledigheten har antalet kurativa samtal till den nationella stödlinjen för barn ökat med 19 procent jämför med förra jullovet. Totalt under perioden 21/12-6/1 har Bris tagit emot nästan 2 400 samtal från barn.

– Vi vet att julledigheten kan vara extra svårt för en del barn. När skolan stänger och fritidsaktiviteterna har uppehåll försvinner de viktiga vuxna som annars finns i barnens liv. Julledigheten har även ett stort fokus på just familjen, vilket kan bli jobbigt för de barn som lever i familjer där det finns våld och konflikter, säger Magnus Jägerskog generalsekreterare på Bris.

”Jag jämför mig med mina vänners familjesituation rätt mycket även fast jag inte vill vilket får mig att skämmas över att min familj inte har någon bra och mysig jul även fast jag vet att jag inte är ensam.”

Under jullovet 2022 har fler samtal än tidigare handlat om våld och kränkningar. Jämfört med samma period året innan har just den typen av samtal ökat med 51 procent, en större ökning än de andra kontaktorsakerna. Samtalen handlar bland annat om fysiskt och psykiskt våld, samt om sexuella övergrepp.

Psykisk ohälsa fortsatt vanligaste ämnet

Den vanligaste orsaken till att barn kontaktade Bris under jullovet var precis som tidigare år psykisk ohälsa. Hälften av samtalen har handlat om psykisk ohälsa, så som nedstämdhet, självdestruktivitet, ångest, ätstörningar och självmord. Samtal om självdestruktivitet och självmord har ökat med 43 respektive 47 procent jämfört med förra jullovet. Något som är oroande då dessa samtal även ökade kraftigt under förra lovperioden.

– Det är oroväckande att se att samtalen om psykiska ohälsa fortsätter att öka. Det är en utveckling vi har sett sedan pandemins början, en period som påverkade många barn och unga negativt. Oavsett vad orsaken till ökningen beror på är det uppenbart att samhället måste bli bättre på att fånga upp barn som mår dåligt och stärka barns psykiska hälsa, säger Magnus Jägerskog Bris 

”Känns som jag förstört julen i år för jag inte ens kan vara nästan glad. Mamma är typ sur på mig för jag inte ens kan fejka ett leende idag så julen är förstörd. Hon började gråta när jag sa att jag hellre är hemma och sover än firar jul. Det var flera år sen jag var glad senast.”

 

­­­­-------
Bris har sammanställt samtalen från 21 december till 6 januari. Det är samma mätperiod som tidigare år. Statistiken är nationell och det går inte att bryta ut samtal utifrån mindre geografiska områden.  

De vanligaste kontaktorsakerna:
1. Psykisk ohälsa
2. Familj och familjekonflikter
3. Våld, kränkningar och övergrepp


Hur samtliga samtalsämnen har utvecklats under 2021 kommer Bris att redovisa i sin kommande årsrapport som släpps i slutet av februari.

Citaten ovan är exempel på vad barn berättat för Bris. Vid behov har de ändrats för att inget barn ska kunna kännas igen av andra.

 

För mer information

Maja Dahl

Maja Dahl

Press- och opinionsansvarig

070-266 85 58

maja.dahl@bris.se

×