Lilla Aktuellt tilldelas Brispriset 2023 – för en nyhetsrapportering som alltid är tillgänglig för barn

Publicerat

Brispriset har delats ut vartannat år sedan 1993 och fyller i år 30 år. Priset ges till någon eller några som har gjort extraordinära insatser för barn. I år får Lilla Aktuellt priset för att de sedan 1993 har agerat för barns rätt till korrekta nyheter av händelser, som sker både internationellt och nationellt.

Årets Brispris bygger på en illustration av Elis Lilliehorn, från ett kollage han gjorde när Bris besökte hans förskoleklass, för att prata om barns behov och rättigheter, och om vuxnas skyldighet att tillgodose dem. Barnen fick uttrycka sina tankar och idéer och göra ett gemensamt kollage utifrån temat vad barn behöver. Elis illustration är en påminnelse om vuxnas skyldighet att säkerställa att barn får faktisk tillgång till sina rättigheter. Valet föll därför naturligt på att utgå från den i utformningen av Brisprisets statyett.

Årets Brispris bygger på en illustration av Elis Lilliehorn, från ett kollage han gjorde när Bris besökte hans förskoleklass, för att prata om barns behov och rättigheter, och om vuxnas skyldighet att tillgodose dem. Barnen fick uttrycka sina tankar och idéer och göra ett gemensamt kollage utifrån temat vad barn behöver. Elis illustration är en påminnelse om vuxnas skyldighet att säkerställa att barn får faktisk tillgång till sina rättigheter. Valet föll därför naturligt på att utgå från den i utformningen av Brisprisets statyett.

–I en tid då desinformation sprids ställs det stora krav på korrekthet i nyhetsrapporteringen. Här är det viktigt att komma ihåg barnen och tillgodose deras behov och rättigheter av information och säkerhet, även i nationella medier. Det känns fantastiskt att vi i Sverige har haft en nyhetskanal för barn i nu 30 år, säger Annabella Kraft, Styrelseordförande på Bris.

Det går också hand i hand med barnkonventionen, artikel 17, som tydliggör att barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska uppmuntra att det skapas material som är av värde för barn och som inte är skadligt. 

Juryns motivering lyder: 
Som en av få mediekanaler vänder sig Lilla Aktuellt direkt till barn. Programmet har sedan 1993 agerat för barns rätt till korrekta nyheter av händelser som sker både internationellt och nationellt. Lilla Aktuellts rapportering är alltid inkluderande och anpassad till målgruppens nivå och prioriterar källkritik för att säkerställa att nyheterna är korrekta och pålitliga. Programmets reportrar närvarar vid politiska partiers pressträffar och intervjuar makthavare, som har uppdraget att förklara sina budskap och beslut på ett sätt som är begripligt för barn. Lilla Aktuellt är tillgängligt för barn oavsett var de bor i landet, och programmet kan ses i SVT Play, SVT Barn och Lilla Aktuellt Skola finns även i UR Play. Lilla Aktuellt är även på plattformar där barn finns. Detta gör att Lilla Aktuellts nyhetsrapportering alltid finns tillgänglig för alla barn.

 – Vi är stolta och glada över att få det här priset och att vårt arbete uppmärksammas. Vi har alltid barnen i fokus och särskilt i de här tiderna känns det extra viktigt att finnas där för dem, säger Josephine Hattevig, projektledare på Lilla Aktuellt.

 Bris medlemmar är de som nominerar till Brispriset och Bris styrelse utser sedan vinnaren.  Årets Brispris kommer att delas ut på Kulturhuset i Stockholm den 14 december.

 
Tidigare vinnare av Brispriset är bland annat; 
1997 Astrid Lindgren
För konsekvent och insiktsfullt i såväl litteratur som samhällsdebatt visat prov på ett genuint barnperspektiv och för värdefullt stöd och engagemang för de idéer som Bris arbetar för.


1999 Marie-Louise och Tony Hron
För deras engagerade och starka arbete i att förebygga våld.  


2007 Drottning Silvia
Drottningen har under flera decennier systematiskt och ihärdigt arbetat för att underlätta tillvaron för barn i utsatta miljöer och barn i riskzon.

Här finns mer information om Brispriset

 

För mer information

Sofia Zouagui

Sofia Zouagui

Ansvarig Press och opinion

08 598 821 00

press@bris.se

×