”Vi vill långsiktigt bidra med ökad kunskap om psykisk ohälsa”

Trygg-Hansa är Bris huvudpartner sedan 2018, och en av finansiärerna till Bris dygnet runt-satsning. Med 750 000 barn och unga försäkrade hos sig vill de bidra till långsiktig ökad kunskap om psykisk ohälsa.

Alexandra Björnsson, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa

Alexandra Björnsson, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa

Varför har ni valt att samarbeta med Bris? 

Den psykisk ohälsan bland barn och unga är en stor utmaning i vårt samhälle idag. Många av dessa barn och unga är våra kunder och för oss är det viktigt att bidra på de sätt vi kan. Vårt samarbete med Bris gör det möjligt för fler barn att få prata med en vuxen när de behöver, dygnet runt. Ett viktigt stöd som många gånger kan vara avgörande.

Hur bidrar samarbetet till Ert hållbarhetsarbete?

Ett fokusområde i vår hållbarhetsstrategi är att arbeta med trygghet och skadeförebyggande insatser. Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar och då vi har ca 750 000 barn och unga försäkrade hos oss har vi ett ansvar. Vi vill därför långsiktigt bidra med ökad kunskap om psykisk ohälsa, hur man kan förebygga och upptäcka psykisk ohälsa i tid samt att de som mår dåligt ska få det stöd de behöver och har rätt till. 

Vad tycker Trygg-Hansas medarbetare om samarbetet?

De är väldigt stolta! Många är medvetna om vilken skillnad Bris gör för tusentals barn och unga varje år. Internt har vi bland annat utbildningar och föreläsningar med Bris om hur man pratar med barn och unga och hur pandemin påverkar. Det har varit väldigt uppskattat.

Bris och Trygg-Hansa har haft flera gemensamma aktiviteter. Vilken är ni mest stolta över?

Det som ligger oss väldigt varmt om hjärtat är initiativet Tonårstempen. Vi vill att fler vuxna ska våga vara viktiga och Tonårstempen hjälper vuxna att stärka relationen med sina ungdomar genom samtal. Självskattningstestet, Samtalshjälpen och frågor och svar om tonåringar i Tonårstempen är framtagna i samarbete med några av Bris fantastiska kuratorer. 

×