En av BRIS kärnfrågor är i hamn – barn kan nu tala med socialtjänsten utan vårdnadshavares kännedom eller medgivande.

2010-06-18

Riksdagen har beslutat att utredare inom socialtjänsten ska ha möjlighet att prata med barn utan att vårdnadshavaren gett sitt godkännande och utan att vårdnadshavaren närvarar.
– Det är fantastiskt positivt att en av BRIS kärnfrågor, barns rätt till enskilda samtal, nu har förverkligats till stor del, säger Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS.

Möjligheten till de enskilda samtalen med barnen gäller inom barnavårdsutredningar och utredningar på initiativ av socialnämnden om överflyttning av vårdnaden.
– Vi har under flera år fört fram barns behov av att få berätta om sin situation utan att behöva vara rädda för sina föräldrars, eller annan vårdnadshavares, reaktioner. Det är oerhört svårt för ett barn att berätta om misshandel och övergrepp inom familjen eller från andra närstående vuxna, om vårdnadshavaren är närvarande vid samtalet.

Svårigheter att berätta
BRIS önskar dock att barns rätt till enskilda samtal bör utökas till att gälla alla av samhällets vårdande och skyddande instanser.
– Det är inte bara i kontakten med socialtjänsten som barn kan ha svårt att berätta om sin situation. Vi har många kontakter med barn och unga som inte vågar prata med till exempel barn- och ungdomspsykiatrin av rädsla för repressalier från föräldrarna, fortsätter Göran Harnesk.
Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2010.

Ladda ner pdf  Betänkande 2009/10:CU20 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barnAlla nyheter


Under 2016 genomför vi kampanjer och aktiviteter för att öka kunskap om barns rättigheter och för att skapa opinion för att förbättra för barn som är utsatta eller riskerar att utsättas för våld. Läs mer om Bris fokusområde här.