Chatt om barn och skilsmässa

2010-11-09

Tisdagen den 9 november klockan 14.00-16.00 kan du chatta med Sofia Grönkvist från BRIS, BRIS-ombud och kursledare för “Mina föräldrar är skilda”. Ställ frågor om få stöd kring barn och skilsmässa. På Barnperspektivet.se.

Ställ frågor om få stöd kring barn och skilsmässa. Till Chatt.

Barnperspektivet.se
Med Barnperspektivet.se vill BRIS lyfta barnens perspektiv, sprida och öka kunskapen om barns behov och rättigheter, stödja föräldrar och andra vuxna i sin relation med barn och stärka vuxna att agera om barn far illa.

Projektet
Utveckling av Barnperspektivet.se genomförs som ett treårigt projekt inom BRIS, i samverkan med Skandia Idéer för Livet och Statens Folkhälsoinstitut. Projektet pågår tom 2011, därefter kommer Barnperspektivet.se ingå i BRIS ordinarie stödverksamhet.

Urval av innehållet på Barnperspektivet.se utgår från BRIS erfarenheter av samtal med barn och vuxna samt omvärldssamtal med andra aktörer som på olika sätt arbetar med frågor som rör barn och unga. Innehållet kvalitetssäkras genom interna och externa faktagranskare och referensgrupper, knutna till projektet.

Barnperspektivet.se lanserades 3 maj 2010, nu pågår fortsatt utveckling. Delar av Barnperspektivet.se har översatts till flera språk och målsättningen är att utöka med ytterligare språk och översätta fler delar av innehållet.Alla nyheter