Swedbanks och Sparbankernas kunder skänker 33 miljoner till välgörenhet

2012-02-13

I samband med Swedbanks evenemang ”Hjärtedagen” den 14 februari, som i år har mångfald som tema, delas 33 miljoner kronor ut till 71 ideella organisationer. Pengarna kommer från de av Swedbanks och Sparbankernas kunder som sparar i Swedbank Roburs ideella fonder. Sedan starten för 20 år sedan har cirka 830 miljoner skänkts till välgörande ändamål. I år gick 550 911 kronor till BRIS tack vare fondspararna.

Genom att spara i Swedbank Roburs ideella fonder bidrar kunderna årligen med 1-2 procent av sitt fondvärde till anslutna organisationer. För 2011 landade summan på hela 33 miljoner kronor. Sedan starten 1992 har BRIS mottagit 12,1 miljoner från Banco Humanfond och i år gick 550 911 kronor till BRIS tack vare fondspararna.
När Swedbank imorgon kväll håller den traditionella Hjärtedagen, på Nalen i Stockholm, samlar man såväl kunder som representanter för de 71 ideella organisationerna tll en gemensam kväll i välgörenhetens tecken. Under kvällen bjuds gästerna på middag, föreläsningar och samtal kring årets tema – mångfald.

Viktiga bidrag

Att erbjuda kunderna möjligheten att spara till sig själva och samtidigt göra en god gärning, är en del i Swedbanks och Sparbankernas ambition att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Pengarna går bland annat till stöd till arbete för mänskliga rättigheter, barns rättigheter, katastrof- och hjälparbete och insatser för miljön.
– Jag vill tacka alla kunder som genom sitt sparande stöttar de ideella organisationernas viktiga arbete. Valet att spara i ideella fonder är inte bara en investering för den egna framtiden utan även en betydelsefull insats för en mer hållbar samhällsutveckling. Det är också något som vi på Swedbank värnar om i vårt arbete, säger Camilla Robinson Seippel, chef för Public Affairs på Swedbank.

Stort intresse

Mer än var fjärde svensk kan tänka sig att skänka pengar till ideella organisationer genom att spara i ideella fonder. Det visar en färsk undersökning som genomförts av Argument på uppdrag av Swedbank. Närmare hälften av respondenterna tycker dessutom att den här typen av sparande är ett bra sätt att stödja ideell verksamhet.
Swedbank Robur erbjuder ideellt sparande i fonderna Banco Humanfonden, Banco Ideell Miljö och Banco Hjälp. Dessa ideella fonder är samtidigt så kallade hållbarhetsfonder och värnar om principer för ansvarsfulla investeringar.

Läs mer om hur du sparar i ideella fonder här.

Alla nyheter