Hopp för barnen – en föreläsningsturné om hur vi skyddar barn från sexuella övergrepp med BRIS, Patrik Sjöberg, Maria Akraka och INTERSPORT

2012-03-14

Patrik Sjöbergs avslöjande om de övergrepp han utsattes för som barn har gett styrka även till andra att våga tala ut och våga be om hjälp. I vår startar föreläsningsserien ”Hopp för barnen” med BRIS, Patrik Sjöberg, Maria Akraka och INTERSPORT.

”Hopp för barnen” riktas mot idrottsföreningar och förbund samt andra vuxna som arbetar med barn och ungdomar eller barn- och ungdomsfrågor och är ett initiativ från INTERSPORT. Syftet med föreläsningarna är att ge vuxna verktyg i att våga möta utsatta barn samt att ge kunskaper om hur sexuella övergrepp kan förhindras.

– Jag anser att det är vår skyldighet att skydda barnen, säger Patrik Sjöberg.


Ytterligare fem orter kommer att besökas under år 2012: Umeå 25 oktober, Helsingborg 29 november och Norrtälje 4 december.

Information om tid, plats och biljetter läggs in löpande.

I anslutning till föreläsningarna kommer INTERSPORT att genomföra ett antal insamlingsaktiviteter som stöd till BRIS arbete med att öka tillgängligheten i BRIS 116 111 till öppet dygnet-runt, året om.Alla nyheter