Ny utredning om föräldrastöd

2008-05-25

Omkring 140 miljoner kronor ska under 2009 och 2010 satsas på att stimulera förslag på hur föräldrastöd ska utvecklas och struktureras. Som utredare har Inger Davidson, tidigare Civilminister, utsetts.
Foto: Kristdemokraterna

En särskild utredare ska få i uppdrag att ta fram förslag på en nationell strategi för föräldrastöd. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har utsett Inger Davidson, kd.
– Jag är väldigt glad att det är just Inger Davidson som ska utreda detta. Hon har en enorm kunskap på området och en gedigen politisk erfarenhet som få, säger Maria Larsson.

Brist idag
Idag är det ett fåtal kommuner som erbjuder stöd för äldre barn eller tonåringar och efterfrågan är stor. Det handlar om förebyggande arbete, om hur goda relationer mellan föräldrar och barn ökar möjligheten till god hälsa livet igenom. Föräldrastödet ska vara frivilligt, bygga på föräldrars behov och intresse och erbjudas till alla med barn upp till 18 år.
– Ingen kan som föräldrar ge sina barn kärlek och goda vanor för livet. Alla föräldrar bör få stöd och hjälp och möjlighet till utbildning och till nätverksbyggande med andra föräldrar. Föräldrarna är de viktigaste personerna i varje barns liv. Men att vara förälder är också svårt i vår tid. Att få kunskap och möjlighet att tillsammans med andra reflektera över sin roll är angeläget, säger Maria Larsson.

Uppdraget
Förslaget från utredningen ska vara en strategi för en kvalitetshöjande kompetensuppbyggnad och utveckling av samhällets erbjudande av stöd och hjälp i föräldraskap hur samhällets erbjudande om stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap kan förbättras och ytterligare utvecklas. Arbetet ska ske såväl regionalt som lokalt och utgångspunkten för förslaget ska vara frivillighet. Strategins övergripande mål är att föräldrastöd ska erbjudas kontinuerligt under barnets hela uppväxttid. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2008 och förslag ska ges angående:

- definition på begreppet föräldrastöd
- mätbara del- och etappmål
- insatser för att informera, stödja och hjälpa föräldrar i deras föräldraskap
- modell för utbildning av utbildare i evidensbaserade metoder
- berörda aktörer, däribland den ideella sektorn
- roll- och ansvarsfördelning berörda aktörer emellan
- uppföljning och utvärdering av del- och etappmål.

Alla nyheter