Stödgrupper

Stödhelger för familjer
där mamma eller pappa tagit sitt liv

När en familjemedlem dör blir ingenting sig likt. Sorgen och saknaden är stor, nya tankar och känslor tränger sig på. Om den som dog tog sitt liv kommer ytterligare komplicerade tankar och frågor. Vissa saker kan man inte prata med släkt och vänner om utan bara med dem som har varit med om samma sak. Att få prata om tankar och känslor tillsammans i grupp är för många till stor hjälp när det gäller att hantera livet, sorgen och saknaden.

För vem?
Bris stödhelger vänder sig till barn, unga och föräldrar i familjer där mamma eller pappa har tagit sitt liv.

Hur går det till?
I erbjudandet ingår två stödhelger, fredag till söndag, med några månaders
mellanrum.

Barnen och ungdomarna träffas i grupper med jämnåriga och föräldrarna träffas i egna grupper. Under ledning av stödgruppsledare delar deltagarna erfarenheter och gör övningar kring sorgen och livet efter dödsfallet. Vissa övningar gör barn och föräldrar tillsammans. En stor del av helgen ägnar vi också åt lättsammare aktiviteter och umgänge.

Plats:
Helgerna äger rum på Finnåkers kursgård i Bergslagen.

Vad kostar det?
Priset är 1 000 kr/deltagare, max 4 000 kr/familj för båda helgerna, inklusive kost, logi och aktiviteter.

Frågor och anmälan:
Sofia Grönkvist, Bitr.chef Stödverksamheten.
070-160 88 04