Här kan du få hjälp

Om blivit utsatt eller är rädd för att du själv eller någon annan ska bli utsatt för våld så kan du:

Ringa, chatta eller mejla till Bris och prata om vad du kan göra. (tänk på att det kan ta 1-3 dagar innan du får svar på mejl, behöver du prata med en kurator direkt så välj telefon eller chatt)

Ringa 112 till polisen. Då kopplas också socialtjänsten in.

Ringa eller gå till socialtjänsten där du bor.

Berätta för en lärare, fritidspersonal, skolkurator, skolsköterska eller någon annan vuxen.

Ringa eller gå till ungdomsmottagningen. Din närmaste mottagning hittar du på umo.se

Vill du veta mer?

På sajten jagvillveta.se kan du bland annat läsa om dina rättigheter om du blivit utsatt för brott, om stöd och hjälp du kan få, vad som händer när ett brott anmäls och hur myndigheter arbetar.

Du har rättigheter!

Alla barn har rätt att slippa våld. Allt våld mot barn är förbjudet. Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn mot våld. Här kan läsa mer om barnkonventionen och dina rättigheter.