Anonymitet och sparade uppgifter

Bris tar ansvar för att all kontakt med Bris kuratorer är tryggt och säkert. För dig betyder det bland annat att du kan vara anonym om du vill och att kuratorerna har tystnadsplikt.

Därför behövs ett Briskonto

För att kunna ta del av Bris olika stöderbjudanden på hemsidan behöver du skapa ett Briskonto som du loggar in på för att chatta, mejla, boka och avboka tid för telefonsamtal med en kurator eller skriva i livechatten och forum. Anledningen att du behöver ett Briskonto är att du ska kunna ta emot svar på dina mejl, meddelanden om dina foruminlägg, se dina tidsbokningar samt läsa chattloggar i efterhand.

Om du inte vill skapa ett Briskonto kan du få stöd från Bris kuratorer via telefon, genom att ringa eller sms:a 116 111. Då sparas ingen information som kan knytas till dig.

Dina kontouppgifter

När du skapar ett Briskonto väljer du själv ditt användarnamn, kön och ålder. När du använder Bris digitala stöd ser kuratorerna det användarnamn, kön och ålder som du har valt.  Om du vill vara anonym behöver du välja ett användarnamn som inte innehåller ditt namn eller andra uppgifter om dig.

En skillnad mellan att ha ett Briskonto och ett konto på till exempel sociala medier är att du inte lämnar någon kontaktinformation om dig som person, som namn, mejladress eller telefonnummer. En anledning till det är att det är viktigt att alla som vill vara anonyma ska kunna vara det, men också att Bris inte vill samla in mer information om barn än vad som behövs för att barn ska kunna ta del av vårt stöd. Att vi inte har några kontaktuppgifter till dig betyder att du inte kan få tillbaka förlorade kontouppgifter, för vi kan inte veta att det var just ditt konto, så ett tips är välja ett användarnamn och lösenord som du kommer ihåg eller att skriva upp det någonstans.

Endast du själv kan bryta din anonymitet

På Bris bryter du din anonymitet genom att själv välja att berätta vem du är. Vi har ingen möjlighet att ta reda på vem du är eller varifrån du hör av dig om du själv inte säger det. Om du vill berätta vem du är för kuratorerna så går det självklart bra, det betyder inte att kuratorerna kommer att kontakta dig eller sprida den informationen vidare. Den information du lämnar till Bris stannar hos Bris oavsett om du är anonym eller inte. Så länge du och kuratorn inte kommer överens om någonting annat.

Om du behöver mer hjälp och skydd än du kan få från Bris kan kuratorn uppmuntra dig att bryta din anonymitet för att du ska få den hjälp du har rätt till. Det kallas för uppdragsarbete och betyder att du i telefonsamtal med en kurator bryter din anonymitet och ger Bris ett uppdrag att hjälpa dig med att till exempel kontakta socialtjänsten i kommunen där du bor. Ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter sparas i ett säkert system under den period uppdraget pågår och raderas sedan. Om du och kuratorn kommer överens om att Bris ska göra en skriftlig anmälan till socialtjänsten sparas en kopia på Bris i en månad, sedan raderas den.

Så länge sparas dina kontakter med Bris

Alla dina mejl och chattloggar sparas på ditt Briskonto under tre månader och du kan under den tiden gå tillbaka och läsa dina svar eller titta i dina gamla chattar. Tre månader efter kontakten kopplas chattloggarna och mejlen loss från ditt Briskonto och eventuella personuppgifter anonymiseras. Det betyder att du inte längre kan se dem på ditt Briskonto. Loggarna och mejlen sparas hos Bris men alla eventuella uppgifter som gör att de skulle gå att koppla till dig som person tas bort. Tidsbokningar raderas efter att datumet för bokningen har passerat eller i samband med att du avbokar tiden.

Foruminlägg tas bort från bris.se när tråden varit inaktiv i två veckor. Efter det rensas inlägget på eventuella personuppgifter och kopplas loss från Briskontot en månad efter att de tagits bort från bris.se. Inlägg som inte läggs ut på hemsidan rensas en månad efter att de kommit in till Bris

Ändra användaruppgifter eller avsluta Briskontot

På ditt Briskonto kan du ändra dina användaruppgifter om något blivit fel. Du kan också avsluta ditt konto på Bris och då går det inte längre att logga in på ditt Briskonto fler gånger. Alla dina kontakter kopplas loss från ditt Briskonto och eventuella personuppgifter anonymiseras. Om du inte har loggat in på ett år raderas ditt Briskonto automatiskt och du kommer inte kunna logga in fler gånger.

Så här använder Bris information från stödverksamheten

Bris sparar alla barns chattar och mejl. Du kan själv se dem på ditt Briskonto under tre månader. Därefter anonymiseras alla chattloggar och mejl. Det betyder att de kopplas loss från Briskontot och att alla eventuella uppgifter som skulle kunna göra att det går att veta vem du eller andra är tas bort.  

Anledningen till att Bris sparar dem är att de ger viktig information om hur barn har det och ett av Bris uppdrag är att berätta om det vuxna för att öka kunskapen om barns livsvillkor. Det Bris vet och lär oss om hur barn mår och har det använder vi också för att för att påverka politiker och beslutsfattare så de lever upp till barnkonventionen och varje barns rättigheter. Bris dokumenterar alla våra kontakter genom att fylla i vad kontakten vad handlat om, ålder och kön. Inget av det vi dokumenterar går att koppla till ett speciellt barn och all information sparas på en säker server.

I vårt utåtriktade arbete använder vi ibland textexempel som utgår från utdrag från vår dokumentation och sparade chattar och mejl. När vi använder citat eller textexempel är dessa alltid omgjorda eller utvalda så att ingen annan ska kunna förstå eller känna igen vem som sagt det. De flesta exemplen är dessutom en blandning av vad många barn och unga berättat. Om du känner igen ett citat så är det förmodligen för att du pratat om något som många andra också pratat om.

×

night or day icon