Alla barn har rätt till trygg idrott på sina villkor

Publicerat

Samhället förändras, men idrottens viktiga roll består. Idrotten är en av de mest betydelsefulla platserna för många barn vid sidan av hemmet och skolan. Varje dag, året runt går 145 000 barn till träningen eller tävlingen för att få uppleva koncentrationen, utmaningen, gemenskapen och glädjen.

Undersökningar visar att 93 procent av alla barn tycker att det är bra eller mycket bra gemenskap i laget eller träningsgruppen och 96 procent av alla barn tycker det är ganska eller mycket roligt med sin idrott. Men vi, Riksidrottsförbundet och Bris, vet också att barn far illa inom idrotten.

De senaste åren har flera fall uppmärksammats där barn har utsatts för övergrepp och kränkningar inom ramen för sitt idrottande. Det handlar både om vuxna tränare som beter sig illa, och om att övergrepp och kränkningar barn emellan förekommer. Vi vet att många barn aldrig berättar för någon, på grund av rädsla för förövaren, rädsla för att tvingas sluta med idrotten eller för att de själva tar på sig skulden.

Riksidrottsförbundet har bestämt sig för att ta på sig ledartröjan – att äga och driva frågan om barns trygghet. I det arbetet är Bris samarbetspartner. Det räcker inte med enskilda insatser, med isolerade kunskapslyft eller handböcker. För att hela idrottsrörelsen ska få stöd att lyfta sig och sätta barnrättsfrågorna högst på agendan behövs skillnad i alla led.

På riksidrottsmötet ifjol fattades flera viktiga beslut som nu förverkligas. Det handlar om framtagandet av en etisk kod, om att inrätta en visselblåsarfunktion dit aktiva kan anmäla oegentligheter, och om en idrottens ombudsman som ska verka rådgivande och stödjande gentemot föreningar och aktiva. Tillsammans har Bris och Riksidrottsförbundet tagit initiativ till en ny stödlinje för idrottsledare. De kan ringa direkt till Bris kuratorer för stöd i frågor som rör barns trygghet i idrottsrörelsen.

Trygg idrott handlar också om att barn har rätt till information och verktyg så att de känner sig trygga med vart de kan vända sig, och att det finns vuxna som lyssnar när något känns fel. I boken Barnens spelregler som släpps idag finns sju grundläggande regler som stöd och kunskap till idrottsledare, idrottsföräldrar och barn.

 

Barnens spelregler är:

  1. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt.
  2. Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor.
  3. Alla barn har rätt till stöttande vuxna.
  4. Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp.
  5. Inget barn ska bli utsatt för våld.
  6. Inget barn får bli utsatt för mobbning eller trakasserier.
  7. Alla barn har rätt att känna sig delaktig i sin förening.

Varje barn har också rätt att vara med och påverka hur saker och ting går till. I en gemensam satsning vill vi göra det enklare att göra rätt och öppna upp för samtal om hur vi tillsammans skapar en trygg idrott – utifrån barnets rättigheter. Vi hoppas att Barnens spelregler kan hjälpa till att ge liv åt sådana samtal. Kör hårt, var snäll och våga prata om det som känns fel. Tillsammans kan vi få alla barn att längta till sin idrott.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris

Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer