Stefan Löfven vill investera i ungas psykiska hälsa

Publicerat

Statsminister Stefan Löfven (S) målade bilden av det starka samhället som ska finnas där och förebygga och bekämpa utsatthet. Han lyfte också vikten av att investera i ungas psykiska hälsa, vilket Bris välkomnar.

Stefan Löfven inledde sitt tal på Järvaveckans sista dag med att direkt slå an ett barnperspektiv, genom att utgå från sig själv – barnet som fick hjälp av samhället när han behövde det. Stefan Löfven gör en bred analys av fattigdomens orsaker och den helhetslösning han presenterar är också den rimliga för barn i utsatta situationer – men visar på komplexiteten och utmaningarna med att bryta segregation och motverka utsatthet.

Alla barn har rätt till en trygg barndom. Bris har lyssnat till många barn som berättar om våldet de lever med i sitt närsamhälle i vardagen, och vet hur mycket det påverkar barn i utsatta områden. Det är därför viktigt att kunna härleda frågan om brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete till barns utsatthet. Här visar Stefan Löfven att han har empati för barnets svårigheter i den vardag barnet befinner sig i. Ett exempel på detta är resonemanget om trångboddheten, att det konkret resulterar i att barn har svårt att få lugn och ro för läxor. För många barn som lever i utsatta situationer handlar mycket om bostadsproblem och om problem i närmiljön. Därför är investeringar i boendemiljön, exempelvis lekplatser, viktigt för barn som bor där.

Stefan Löfven tog också upp hälso- och sjukvården där Socialdemokraterna bland annat vill investera i mer personal för att minska köer och väntetider. Här nämndes särskilt behovet av att investera i ungas psykiska hälsa, vilket är en av Bris viktigaste valfrågor och det vanligaste samtalsämnet när ett barn kontaktar Bris. När Järvaveckan nu går mot sitt slut kan Bris konstatera att frågan är på flera partiers agendor, vilket är viktigt och positivt.

Även vikten av en skola som främjar psykisk hälsa, som stöttar och inkluderar, är ett av Bris valkrav. Här presenterade Stefan Löfven en satsning på tidigt stöd, fler lärare och specialpedagoger i skolan och en stärkt elevhälsa, vilket Bris välkomnar. Frågan är om de 6 miljarder som nämndes räcker, och hur pengarna är öronmärkta? Bris erfarenhet är att det är svårt för kommuner att prioritera anslag till barn i utsatthet.

Stefan Löfven målar en stark bild av ett Sverige som många känner igen – ett samhälle som är omhändertagande och som ger ett brett stöd till barn som behöver det. Han presenterade en vilja att komma till grunden med många av vår samtids stora problem som exempelvis fattigdom. Samtidigt ser Bris att något som saknas i analysen är alla de barn som befinner sig i vårt land, som lever och har sin vardag här, men som väntar på besked på sin ansökan om asyl eller som fått avslag, och inte har tillgång till den välfärd och de möjligheter som finns för barn som har medborgarskap. För en stor grupp barn idag fungerar ett medborgarskap som det enda skydd mot att få sina grundläggande mänskliga rättigheter kränkta. Analysen för dessa barn, som står utan den rättsliga statusen och som befinner sig i extremt utsatta situationer i Sverige, saknas tyvärr. Var passar de barnens utsatthet in i det stora trygghetsprogram som Socialdemokraterna vill lägga fram, som bygger på bilden av det solidariska Sverige?

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Pressekreterare

070- 779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer