Bris innovationslabb

Publicerat

Under 2018 startade Bris ett Innovationslabb i Tynnered utanför Göteborg med syfte att bidra till att bryta trenden med den ökande psykisk ohälsa hos barn och unga samt skapa innanförskap genom delaktighet och inflytande.

På första arbetsträffen med Expertgrupp Barn var temat: Innanförskap – kopplat till barns rättigheter och barnkonventionen. Frågeställningen barnen arbetade med var:
Hur ser din drömvärld ut för barn i Tynnered?
”De som bränner bilarna, skall tvätta dem istället, det är mycket bättre. Då får de jobb också.” Flicka 9 år, Vättnedalsskolan.

På första arbetsträffen med Expertgrupp Barn var temat: Innanförskap – kopplat till barns rättigheter och barnkonventionen. Frågeställningen barnen arbetade med var: Hur ser din drömvärld ut för barn i Tynnered? ”De som bränner bilarna, skall tvätta dem istället, det är mycket bättre. Då får de jobb också.” Flicka 9 år, Vättnedalsskolan.

Bryta utanförskap och öka den psykiska hälsan

Bris Innovationslabb är ett projekt som samarbetar med Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg och Vättnedalsskolan för att bryta utanförskap och öka den psykiska hälsan hos barn och unga.

Under projektet har Bris skapat två innovationslabb, ett med barn och unga, och ett med sakkunniga och beslutsfattare. Projektets syfte är att olika samhällsaktörer och berörda barn tillsammans hittar lösningar och modeller för att stärka barnets rättigheter. Att säkerställa att varje barn får sina rättigheter tillgodosedda är ett avgörande arbete för minskad segregation.

Bris Innovationslabb arbetar i nuläget med Vättnedalsskolan som är en F-6 skola som ligger i det socioekonomiska utsatta området Tynnered i Göteborg.

Expertgrupp Barn

På Bris är barn alltid experter. Barnets rätt till inflytande och att komma till tals är en av grundpelarna i barnkonventionen. Bris använder modellen "Expertgrupp Barn" för att barn och unga ges möjlighet att påverka processen framåt. Metoden Expertgrupp barn lämnar utrymme för barnet att formulera sina egna tankar och berätta om egna erfarenheter, men också att utveckla idéer tillsammans med andra.

Bris Innovationslabb är knutet till forskning som både analyserar projektet och är en del av framtagandet av en modell som kommer att kunna användas runtom i hela Sverige.

Om projektet

Projektet finansieras av Vinnova och pågår fram till nov 2019.

Vid frågor kontakta: Lisa Bragée, projektledare

Mejl:lisa.bragee@bris.se

Tel: 0736-50 72 44 eller 031-750 11 44

Relaterat

×

Lämna chatt